Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Moje Ciepło - jak zdobyć dofinansowanie do pompy ciepła?

2024-04-09
Moje Ciepło - jak zdobyć dofinansowanie do pompy ciepła?

Osoby decydujące się na budowę nowego domu, bardzo często rozważają zakup pompy ciepła jako innowacyjnego źródła ogrzewania i ciepłej wody. Inwestycja w odnawialne źródło energii jest nie tylko ekologiczna, ale także niesie za sobą mnóstwo korzyści ekonomicznych. W 2024 roku można ponownie wnioskować o dofinansowanie o wartości nawet 21 tys. zł na zakup pompy ciepła! Sprawdź, jakie są warunki tegorocznej edycji programu Moje Ciepło. 

Moje Ciepło - o programie

Program Moje Ciepło to rozwiązanie dla osób, które rozważają zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań do swojego nowego domu. Dzięki wsparciu przy zakupie i montażu pompy ciepła, właściciele budynku zyskają ekonomiczne i przyjazne dla środowiska urządzenie do ogrzewania domu oraz ciepłej wody, które w 100% wykorzystuje odnawialne źródła energii.

Na jakie urządzenia jest dofinansowanie Moje Ciepło?

W ramach programu Moje Ciepło można uzyskać dofinansowanie na zakup lub montaż: 

 • gruntowych pomp ciepła – w tej grupie znalazły się: pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem. Ważne, by urządzenia spełniały wymagane klasy efektywności energetycznej A++ (dla temperatury zasilania 55°C). 
 • powietrznych pomp ciepła (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem. Urządzenie współfinansowane przez program Moje Ciepło musi posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+.
 • pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u z osprzętem. Urządzenie współfinansowane w programie powinno posiadać klasę energetyczną minimum A++. 

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło dedykowane jest nowym budynkom jednorodzinnym, w których nie będą znajdowały się inne źródła ciepła na paliwo stałe.  

Kto może ubiegać się o dofinansowanie Moje Ciepło?

O przystąpienie do programu Moje Ciepło może starać się właściciel lub współwłaściciel nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do którego na dzień składania wniosku:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 
 • złożono takie zawiadomienie lub wniosek, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Na jeden budynek może być udzielone wyłącznie jedno dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło. Należy też pamiętać, że do programu nie kwalifikują się budynki wykorzystywane sezonowo, budynki gospodarcze oraz budynki, w których na powierzchni powyżej 20% prowadzona jest działalność gospodarcza. 

Ile wyniesie dofinansowanie Moje Ciepło? 

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło ma formę dotacji na zakończone inwestycje i jest refundowana po zakupie, montażu i uruchomieniu pompy ciepła. Jej wartość uzależniona jest od rodzaju pompy ciepła oraz wybranego typu urządzenia i wynosi  albo - w przypadku wnioskodawców posiadających Kartę Dużej Rodziny do 45% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć jednak 21 tys. zł za inwestycję w pompę ciepła gruntową lub 7 tys. zł za inwestycję w pompę powietrze-powietrze w systemie centralnym lub pompę powietrze-woda. 

Do kosztów kwalifikowanych mogą być zaliczone koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła, jak również koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, tj. świadectwo charakterystyki energetycznej czy dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła. Okres kwalifikowalności kosztów w programie Moje Ciepło naliczany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r. W tym czasie inwestycja powinna zostać rozpoczęta i zakończona w 100%. Całkowity budżet przewidziany na realizację celu programu Moje Ciepło wynosi 600 000 000 zł.

Najważniejsze informacje dla wnioskodawców

Warunki dofinansowania

Aby uzyskać dofinansowanie Moje Ciepło, należy spełnić także odpowiednie warunki:

1. Ukończenie kompletnego zakresu finansowanej inwestycji, czyli zakupu, montażu i uruchomienia pompy ciepła, która:

 • będzie urządzeniem nowym, wyprodukowanym maksymalnie 24 miesiące przed montażem, 
 • współpracuje z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym na poziomie < 35 st. C. (nie dotyczy powietrznych pomp ciepła),
 • będzie eksploatowana przez min. 5 lat od daty otrzymania dofinansowania Moje Ciepło, 
 • zostanie przedstawiona w dokumencie księgowym lub na fakturze wraz z oświadczeniem producenta o posiadaniu kwalifikujących ją parametrów.

2. Uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (do ogrzewania, wentylacji, podgrzewania ciepłej wody użytkowej) na poziomie maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok). 

3. Jeśli budynek jednorodzinny jest współdzielony, konieczne będzie udzielenie pisemnej zgody na przystąpienie do programu oraz braku podwójnego finansowania przez współwłaściciela.

Wymagane dokumenty

Na stronie dedykowanej programowi Moje Ciepło (www.mojecieplo.gov.pl) wymienione zostały dokumenty, które należy przygotować podczas składania wniosku o dofinansowanie:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie  – jeśli dotyczy, 
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • protokół odbioru,
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy,
 • potwierdzenie dokonania płatności,
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła,
 • oświadczenie od współwłaściciela budynku – jeśli dotyczy,
 • skan Karty Dużej Rodziny – jeśli dotyczy,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku – jeśli dotyczy,
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy,
 • oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy,
 • niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Do kiedy można składać wnioski? 

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków. 

Pompa ciepła - rodzaje i działanie 

Pompy ciepła z roku na rok zyskują coraz większe uznanie i popularność. Słynące z wysokiej wydajności i wytrzymałości urządzenia wybierane są przez osoby, które chcą wprowadzić energooszczędne i ekologiczne alternatywy do ogrzewania domu i ciepłej wody. Działanie pomp ciepła opiera się na pobieraniu ciepła z powietrza lub gruntu i transportowanie go do instalacji grzewczej w domu, np. grzejników lub paneli grzewczych oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Na rynku dostępnych jest wiele modeli pomp ciepła, które rozróżnia się zarówno ze względu na źródło pozyskiwanej energii, jak i konstrukcji urządzenia. 

Pompa gruntowa

Gruntowa pompa ciepła czerpie energię z ciepła pobieranego z wnętrza ziemi. Pozyskana energia jest transportowana za pośrednictwem wymiennika gruntowego, wypełnionego płynem niezamarzającym, np. glikolem do wymiennika ciepła w pompie ciepła, z którego przekazywana jest do czynnika chłodniczego. Tam ciecz zamieniana jest w parę i trafia do wymiennika ciepła zwanego skraplaczem, który oddaje wyprodukowaną energię do gospodarstwa domowego. Gruntowe pompy ciepła występują w wersji z wymiennikiem poziomym i pionowym. Pompa ciepła gruntowa pozioma sprawdzi się na działce o dużej powierzchni. Jej największą przewagą jest brak konieczności wykonywania odwiertów, a cała instalacja wykonywana jest na głębokości ok. pół metra poniżej granicy zamarzania gleby. Pompa ciepła gruntowa pionowa przeznaczona dla mniejszych działek o nieregularnym kształcie. Jest montowana ok. 100 metrów pod ziemią, więc jej instalacja wymaga odpowiednich zezwoleń administracyjnych oraz wykonania próbnych odwiertów. 

Pompa powietrzna

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują energię pochodzącą z powietrza z zewnątrz, które zamieniane jest w ciepło do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. Cały proces rozpoczyna czynnik chłodniczy w parowniku, który po podgrzaniu zaczyna parować. Pod wpływem sprężania pary, podnosi się temperatura i ciśnienie czynnika, dzięki czemu oddaje on swoją energię cieplną. Za pomocą zaworu rozprężającego, czynnik jest schładzany, a cały cykl się powtarza. Wśród systemów powietrznych pomp ciepła dostępne są dwie opcje: monoblok i split. Powietrzne pompy ciepła monoblok składają się z modułu montowanego na zewnątrz budynku, co umożliwia zastosowanie propanu jako czynnika chłodniczego. Pompa ciepła split zbudowana jest z dwóch modułów - zewnętrznego i wewnętrznego, które łączone są za pomocą przewodów z czynnikiem chłodniczym. 

Pompa hybrydowa

Hybrydowa pompa ciepła łączy w sobie dwa różne rodzaje paliwa lub energii. Najpopularniejsze rozwiązanie - pompa powietrze-woda to system, który jest szczególnie polecany tam, gdzie potrzebne jest urządzenie zarówno do ogrzewania domu, jak i do podgrzewania wody użytkowej. Co więcej, taka pompa ciepła może służyć także chłodzeniu budynku i jest doskonałą alternatywą dla klimatyzacji. Jej działanie oparte jest na mechanizmie poboru energii z powietrza na zewnątrz budynku poprzez jednostkę zewnętrzną, która za pomocą rur systemu ogrzewania połączona jest z jednostką wewnętrzną. System hybrydowy może być także tworzony poprzez połączenie kotła na paliwo stałe lub gaz płynny z pompą ciepła, np. z kotłem gazowym. Zastosowanie takiego rozwiązania znacząco podnosi funkcjonalność całego systemu oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin.

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2024
pixel