Dodaj produkt do wybranej oferty
Stwórz nową ofertę

Kanalizacja zewnętrzna

( ilość produktów: 185 )

Kanalizacja zewnętrzna składa się z przewodu odpływowego, zasuwy burzowej, studni kanalizacyjnej, przykanalika oraz zbiornika bezodpływowego, sieci kanalizacji bytowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Nowoczesne systemy kanalizacji zewnętrznej muszą być odporne na proces starzenia. Obecnie wykonuje się je głównie z tworzyw sztucznych z polichlorku winylu, polipropylenu lub polietylenu.

Kanalizacja zewnętrzna — niezbędna w każdym budynku

Budowa domu wymaga zawsze rozwiązania sposobu odprowadzania z niego ścieków. W tym celu niezbędna jest kanalizacja. Kanalizacja jest to cała infrastruktura służąca do zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków -gospodarczych oraz deszczowych z wykorzystaniem kanałów ściekowych. Kanalizacja zewnętrzna jest częścią instalacji kanalizacyjnej, która wyprowadzona jest na zewnątrz budynku. Jej podstawowym zadaniem jest odprowadzenie ścieków. Musi być ona szczelna, cicha i bezzapachowa.

Kanalizację można podzielić na:

  • wewnętrzną – obejmującą infrastrukturę kanalizacyjną w obrębie budynku,
  • zewnętrzną – znajdującą się poza budynkiem.

Kanalizacja zewnętrzna to ta część systemu, która znajduje się poza czyszczakiem głównym. Musi być ona trwała, szczelna, i nie mogą wydobywać się z niej nieprzyjemne zapachy.

Kanalizacja zewnętrzna w ofercie hurtowni HAP Armatura

W hurtowni HAP Armatura posiadamy bogaty asortyment produktów niezbędnych do wykonania kanalizacji zewnętrznej takich jak rury szamba, studzienki kanalizacyjne i wiele innych.

Szamba

Szambo, to podziemny najczęściej bezodpływowy, zbiornik, do którego odprowadza się ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba można podłączać do systemu kanalizacji miejskiej. Stanowią tam one rodzaj zbiornika retencyjnego, który zapobiega zatykaniu się uzbrojenia podziemnego.

Aby szamba skutecznie odprowadzały  ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych, muszą być odpowiednio zbudowane. Wyróżnia się szamba jedno i wielokomorowe.

Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacja grawitacyjna jest systemem kanalizacji, w którym spływ i transport ścieków zachodzi pod wpływem ich ciężaru, opierając się na sile grawitacji. Aby funkcjonowała ona poprawnie, należy uwzględnić w projekcie wymagane spadki oraz wykonać instalację z rur o właściwych średnicach, a także pamiętać o napowietrzaniu jej. 

Z każdego z urządzeń sanitarnych ścieki dzięki podejściom trafiają do pionów kanalizacyjnych i ostatecznie do przewodów odpływowych poziomych. Do odbiornika kierowane są przez przewód odpływowy główny.

Z kolei studnie kanalizacyjne umożliwiają szybki i wygodny dostęp do rur kanalizacyjnych, wodnych oraz drenażowych, a także do miejsc w instalacjach gazowych znajdujących się pod ziemią.

Studnie kanalizacyjne można wykorzystywać w systemach kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, czyli odprowadzającej ścieki z gospodarstw domowych. Betonowe studnie kanalizacyjne spotykane są najczęściej na drogach i placach publicznych. Z kolei studzienki z tworzyw sztucznych używane są na ogół na prywatnych posesjach.

Poszczególne rodzaje studzienek kanalizacyjnych różnią się między sobą budową, która wiąże się z pełnionymi przez nie funkcjami i materiałami, z jakich się je konstruuje.

Urządzenia przeciwzalewowe i zasuwy burzowe

Urządzenia przeciwzalewowe stosowane są się tylko w kanalizacji grawitacyjnej z naturalnym spadkiem przewodów. W wypadku braku spadku do kanału, trzeba zainstalować w systemie kanalizacyjnym urządzenia przepompowujące ścieki.

Najczęściej występującym urządzeniem przeciwzalewowym jest zasuwa burzowa, która jest jednym z elementów wchodzącym w skład instalacji kanalizacyjnej i odwadniającej budynek. Jej główną rolą jest zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń, które znajdują się na najniższych kondygnacjach. Ponadto zasuwa burzowa chroni dom przed gryzoniami przemieszczającymi się wzdłuż przewodów kanalizacyjnych oraz nieprzyjemnymi zapachami przedostającymi się do domu z instalacji kanalizacyjnej, szczególnie przy dłuższej przerwie w użytkowaniu.

Separatory i osadniki

Separator to urządzenie, które służy do oddzielenia pewnej substancji od innych. Znajduje on zastosowanie do podczyszczania wód opadowych oraz ścieków technologicznych. Separatory służą do oddzielania i magazynowania cieczy lekkich o gęstości nie większej niż 0,95 g/cm3. Z kolei osadniki to urządzenia, które służą do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3. Mogą one stanowić dodatkowe wsparcie dla pracy separatorów.

Działanie osadników polega na wydzielaniu zawiesiny w czasie spowolnienia przepływu. Odbywa się ono poprzez zwiększenie powierzchni, która przypada na jednostkę odprowadzonych ścieków.

Włazy i wpusty

Na systemy kanalizacji składają się również włazy i wpusty kanalizacyjne. Włazy mają na celu zakrywanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych w celu bezpieczeństwa. Są one bardzo ważnym elementem studzienki, ponieważ zabezpieczają przed dostępem do niej osób nieuprawnionych oraz przed przypadkowym wpadnięciem do niej. Wpusty natomiast służą do zbierania wody.

Kolano kanalizacyjne FI160<45 PP KACZMAREK 0710233360

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0710233360
Kolano kanalizacyjne  FI160<45 PP KACZMAREK 0710233360
13,84 zł netto17,02 zł brutto
Produkt dostępny319szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Kolano kanalizacyjne FI110<45 PP ORANŻ KACZMAREK 0710203360

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0710203360
Kolano kanalizacyjne  FI110<45 PP ORANŻ KACZMAREK 0710203360
5,46 zł netto6,72 zł brutto
Produkt dostępny305szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PCV KANAL. FI110/ 3,2 - L 500 lita KACZMAREK 032041L050

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 032041L050
Rura PCV KANAL. FI110/ 3,2 - L 500 lita KACZMAREK 032041L050
20,45 zł netto25,15 zł brutto
Produkt dostępny84szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 3,2 - L 3000 KACZMAREK 0423113300

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0423113300
Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 3,2 - L 3000 KACZMAREK 0423113300
84,36 zł netto103,76 zł brutto
Produkt dostępny278szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 1000 KACZMAREK 0423413100

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0423413100
Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 1000 KACZMAREK 0423413100
45,60 zł netto56,09 zł brutto
Produkt dostępny94szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Kolano kanalizacyjne FI110<15 PP ORANŻ KACZMAREK 0710203330

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0710203330
Kolano kanalizacyjne FI110<15 PP ORANŻ KACZMAREK 0710203330
4,76 zł netto5,85 zł brutto
Produkt dostępny307szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Mufa kanalizacyjna FI160 PP KACZMAREK 0701233300

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0701233300
Mufa kanalizacyjna FI160 PP KACZMAREK 0701233300
13,30 zł netto16,36 zł brutto
Produkt dostępny182szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Kolano kanalizacyjne FI110<87 PP ORANŻ KACZMAREK 0710203390

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0710203390
Kolano kanalizacyjne FI110<87 PP ORANŻ KACZMAREK 0710203390
5,84 zł netto7,18 zł brutto
Produkt dostępny426szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Korek kanalizacyjny FI110 PCV ORANŻ KACZMAREK 0741203300

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0741203300
Korek kanalizacyjny FI110 PCV ORANŻ KACZMAREK 0741203300
4,38 zł netto5,39 zł brutto
Produkt dostępny438szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Trójnik kanalizacyjny FI110/110 < 45 PP ORANŻ 0720103360 KACZMAREK 0720103360

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0720103360
Trójnik kanalizacyjny  FI110/110 < 45 PP ORANŻ 0720103360 KACZMAREK 0720103360
12,44 zł netto15,30 zł brutto
Produkt dostępny246szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Kolano kanalizacyjne FI160<87 PP KACZMAREK 0710233390

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0710233390
Kolano kanalizacyjne FI160<87 PP KACZMAREK 0710233390
16,33 zł netto20,09 zł brutto
Produkt dostępny258szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna. FI110/ 3,2 - L 2000 KACZMAREK 0420413200

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0420413200
Rura PVC kanalizacyjna. FI110/ 3,2 - L 2000 KACZMAREK 0420413200
42,48 zł netto52,25 zł brutto
Produkt dostępny703szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI110/ 3,2 - L 1000 KACZMAREK 0420413100

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0420413100
Rura PVC kanalizacyjna FI110/ 3,2 - L 1000 KACZMAREK 0420413100
22,64 zł netto27,85 zł brutto
Produkt dostępny418szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Trójnik kanalizacyjny FI160/110 < 45 PP KACZMAREK 0720133360

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0720133360
Trójnik kanalizacyjny FI160/110 < 45 PP KACZMAREK 0720133360
21,20 zł netto26,08 zł brutto
Produkt dostępny255szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Korek kanalizacyjny FI160 PP KACZMAREK 0741233300

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0741233300
Korek kanalizacyjny FI160 PP KACZMAREK 0741233300
5,09 zł netto6,26 zł brutto
Produkt dostępny342szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Kolano kanalizacyjne FI160<67 PP KACZMAREK 0710233380

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0710233380
Kolano kanalizacyjne FI160<67 PP KACZMAREK 0710233380
16,76 zł netto20,61 zł brutto
Produkt dostępny283szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Kolano kanalizacyjne FI160<15 PP KACZMAREK 0710233330

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0710233330
Kolano kanalizacyjne FI160<15 PP KACZMAREK 0710233330
11,14 zł netto13,70 zł brutto
Produkt dostępny248szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 2000 LITA KACZMAREK 032341L200

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 032341L200
Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 2000 LITA KACZMAREK 032341L200
124,02 zł netto152,54 zł brutto
Produkt dostępny227szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 3000 LITA KACZMAREK 032341L300

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 032341L300
Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 3000 LITA KACZMAREK 032341L300
180,05 zł netto221,46 zł brutto
Produkt dostępny379szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 1000 LITA KACZMAREK 032341L100

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 032341L100
Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,7 - L 1000 LITA KACZMAREK 032341L100
65,77 zł netto80,90 zł brutto
Produkt dostępny229szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI110/ 3,2 - L 3000 KACZMAREK 0420413300

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0420413300
Rura PVC kanalizacyjna FI110/ 3,2 - L 3000 KACZMAREK 0420413300
61,31 zł netto75,41 zł brutto
Produkt dostępny376szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,0 - L 2000 LITA KACZMAREK 032321L200

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 032321L200
Rura PVC kanalizacyjna FI160/ 4,0 - L 2000 LITA KACZMAREK 032321L200
101,23 zł netto124,51 zł brutto
Produkt dostępny26szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI110/ 3,2 - L 500 KACZMAREK 0420413050

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0420413050
Rura PVC kanalizacyjna FI110/ 3,2 - L 500 KACZMAREK 0420413050
13,92 zł netto17,12 zł brutto
Produkt dostępny402szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Rura PVC kanalizacyjna FI200/ 5,9 - L 2000 KACZMAREK 0425413200

Producent: KACZMAREK
Indeks producenta: 0425413200
Rura PVC kanalizacyjna FI200/ 5,9 - L 2000 KACZMAREK 0425413200
132,60 zł netto163,10 zł brutto
Produkt dostępny69szt.
Wysyłka już dzisiaj!

Dbamy o Twoją prywatność

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności naszego sklepu.

Akceptuję
pixel