Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jak przygotować wycenę prac instalatorskich?

2022-10-14
Jak przygotować wycenę prac instalatorskich?

Budowa nowego obiektu to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, podobnie zresztą jak generalny remont już istniejącej nieruchomości. W celu zoptymalizowania wydatków i dokładnego określenia, ile rzeczywiście będzie kosztowało wykonanie prac, w przypadku instalatorów tworzy się wstępny kosztorys prac instalatorskich lub kosztorys inwestycyjny. Taki dokument pozwala przedstawić klientowi przejrzystą ofertę z różnymi wariantami rozwiązań w celu porównania kilku możliwości. Od czego zależy cena przedsięwzięcia? Co należy uwzględnić w kosztorysie i jak ustalić miarodajną cenę? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Kosztorys ofertowy to podstawa

Instalatorzy, którzy startują w przetargach lub przedstawiają swoje usługi konkretnemu klientowi powinni posiadać opracowany kosztorys ofertowy uwzględniający cenę za jaką są w stanie podjąć się określonych prac. Zleceniodawca prawdopodobnie zapozna się z ofertami kilku wykonawców w celu porównania oferty, dlatego warto mieć na uwadze, że oferta powinna być konkurencyjna i zawierać wszelkie informacje, które mogą przekonać potencjalnego klienta do nawiązania współpracy.

Kosztorys ofertowy tworzony jest zazwyczaj w przypadku zamówień publicznych lub większych zleceń, na przykład od inwestorów budowlanych. Jeżeli zlecenie dotyczy mniejszych remontów czy wprowadzania niewielkich modernizacji, nie ma konieczności tworzenia rozbudowanego kosztorysu ofertowego. W takiej sytuacji w zupełności wystarczy umowa zawierająca ustalenia i wysokość kwoty ryczałtowej.

Mężczyzna wykonuje spis prac, które zostaną umieszczone w kosztorysie prac instalatorskich.

Jak zrobić kosztorys?

Wielu specjalistów z branży instalatorskiej boryka się z wątpliwościami dotyczącymi tego, jak stworzyć kosztorys i co w nim uwzględnić, aby przekonać klienta do swojej oferty, a jednocześnie pozostawić sobie szansę realnego zarobku. Postaramy się więc wyjaśnić jakie informacje warto zamieścić w kosztorysie dla klienta.

Kalkulację ofertową przygotowuje się indywidualnie dla każdego projektu na specjalne zamówienie. Przede wszystkim, ma ona uwzględniać oczekiwania klienta zainteresowanego zleceniem określonych prac podwykonawcy. Dobrze przygotowany dokument powinien zawierać:

 • dane inwestora i wykonawcy,
 • projekty prac,
 • informację o tym, jakie prace zostaną wykonane w ramach zlecenia - tabela elementów scalonych,
 • kalkulację cen materiałów budowlanych potrzebnych do zrealizowania prac,
 • kalkulację cen za zrealizowanie poszczególnych etapów prac,
 • spis identyfikujący sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania zlecenia,
 • terminy realizacji zaplanowanych działań,
 • termin ważności dedykowanej oferty.

Aby sporządzić dobry kosztorys należy najpierw dokonać pomiarów i przygotować dokumentację projektową. Niekiedy ważne jest również stworzenie protokołu typowania poszczególnych prac. Podczas kalkulacji należy uwzględnić aktualne ceny jednostkowe materiałów, nakłady rzeczowe, uśrednione koszty robocizny oraz określone warunki techniczne.

Odpowiednio opracowany i skalkulowany kosztorys umożliwia precyzyjne określenie ilości potrzebnych materiałów, sprzętu, narzędzi oraz liczby pracowników, jaka jest niezbędna do zrealizowania zlecenia w założonym terminie. Ponadto, tak sporządzony dokument pozwala specjalistom określić przychody i wydatki, jakie zostaną wygenerowane w trakcie prac.

Roboczogodzina czy stawka za wykonanie usługi?

Bardzo ważnym elementem wyceny robót instalacyjnych jest stawka za robociznę. Często, to właśnie ona decyduje o wygranej z konkurencją. Warto jednak mieć na uwadze, że zbyt niska cena może odstraszyć potencjalnego klienta, któremu skojarzy się ona z niską jakością wykonywanych prac. Ponadto, bardzo często, niedoszacowanie kwot robocizny lub zaniżanie stawek oznacza straty dla wykonawcy.

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego zdecydowanie częściej wybieraną opcją jest wyliczanie stawek na podtsawie roboczogodzin. W ogólnie dostępnych poradnikach i publikacjach znaleźć można uśrednione stawki godzinowe dla konkretnego typu prac budowlanych i remontowych. Kwoty za roboczogodzinę mogą się od siebie znacząco różnić w zależności od lokalizacji czy poziomu konkurencyjności na danym obszarze.

Koszty zakupu materiałów

Cena za zlecenie budowlane zależy między innymi od kosztów zakupu materiałów potrzebnych do wykonania prac. Niektórzy zleceniodawcy decydują się na wynajęcie specjalisty, który zagwarantuje odpowiednie materiały, a inni próbują je zdobyć na własną rękę. W tym drugim przypadku, nie ma więc konieczności uwzględniania kosztów materiałów w ofercie bowiem nie będą realnie jej częścią.

To, który wariant będzie dla klienta bardziej opłacalny jest kwestią indywidualną. Jednak, zazwyczaj, korzystniejszym rozwiązaniem jest zlecenie usługi specjalistom zapewniającym materiały. W takiej sytuacji bowiem zleceniodawca może zaoszczędzić na stawce VAT, która w przypadku kompleksowej usługi  wynosi 8%, zaś w przypadku zakupu materiałów 23%.

Czy należy brać pod uwagę zużycie narzędzi?

Jak już wspomnieliśmy, tworząc wycenę robót budowlanych w kosztorysie należy zawrzeć informacje o sprzęcie i narzędziach potrzebnych do wykonania poszczególnych prac. Jak powszechnie wiadomo, niektóre narzędzia ręczne ulegają znacznemu zużyciu podczas eksploatacji. Pojawia się zatem pytanie, czy koszt zakupu tych sprzętów powinien być uwzględniony w kosztorysie ofertowym. Niektórzy specjaliści, rzeczywiście uwzględniają koszt zużycia narzędzi, zwłaszcza jeśli w trakcie prac zachodzi konieczność zakupienia nowego modelu.

W przypadku wielu narzędzi i urządzeń pomiarowych trudno dokładnie wyliczyć poziom zużycia indywidualnie dla każdego z nich, więc z reguły nikt nie wymaga takich danych. Jednak, należy pamiętać o zależności pomiędzy poziomem zaawansowania prac, a ogólnym kosztem przedsięwzięcia. Jeżeli projekt będzie wymagał specjalistycznego sprzętu, z góry możemy liczyć się z wyższym kosztem wykonania usługi niż w przypadku nieskomplikowanego remontu z użycie podstawowych elektronarzędzi.

Roboty instalatorskie dla klienta prywatnego oraz sektora publicznego

Wycena robót budowlanych i remontowych uzależniona jest niejako od podmiotu zlecającego realizację prac. Najważniejsze są zawsze potrzeby klienta i możliwości techniczne, które mają ogromny wpływ na całkowity koszt. Preferencje i możliwości prywatnego klienta z pewnością są inne od wymagań i potrzeb podmiotów z sektora publicznego. Stąd, przy wyliczaniu ceny za zlecenie, zachodzi konieczność dokładnego zapoznania się z zapytaniem ofertowym od zleceniodawcy lub informacjami zawartymi w ogłoszeniu przetargowym. Poszczególne zlecenia budowlane różnią się od siebie tak wieloma parametrami, że możemy tu mówić o bardzo dużej rozpiętości cenowej, nawet w przypadku podobnych prac remontowych.

Co warto zawrzeć w umowie na wykonanie prac instalatorskich?

W przypadku, gdy klient otrzyma kosztorys ofertowy zgodny z określonymi potrzebami zleceniodawcy, a termin realizacji zlecenia zostanie zaakceptowany przez obie strony, dochodzi do podpisania umowy na wykonanie prac instalatorskich. Przedtem jednak warto sprawdzić, czy w przygotowanym dokumencie znajdują się niezbędne zapisy i informacje, takie jak:

 • strony umowy - dane inwestora oraz podmiotu zlecającego wykonanie usługi, 
 • przedmiot i cel umowy - informacje o obiekcie, który ma zostać wybudowany lub zmodernizowany oraz wymaganiach inwestycyjnych,
 • pozwolenie na budowę - do umowy należy dołączyć dokument poświadczający otrzymanie zgody na zrealizowanie inwestycji, 
 • prawa i obowiązki - informacje na temat praw i obowiązków inwestora względem wykonawcy oraz praw i zobowiązań zleceniobiorcy względem podmiotu zlecającego,
 • wynagrodzenie - jego wysokość i zasady wypłacania należności wykonawcy, 
 • gwarancja dokonania zapłaty za wykonaną pracę - zobowiązanie inwestora do wypłaty określonej sumy pieniężnej wykonawcy w wyznaczonym terminie,
 • rozwiązanie umowy - warunki, na jakich strony mogą rozwiązać, wypowiedzieć lub odstąpić od zawartej umowy,
 • odpowiedzialność obu stron - informacje dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności we wskazanych sytuacjach, 
 • terminy - istotne daty, typu termin rozpoczęcia prac, termin odbioru obiektu, termin płatności wynagrodzenia.

Jeśli do swojego biznesu podchodzisz równie poważnie, co do przygotowywania wyceny prac instalatorskich, to koniecznie sprawdź czym może Cię zaskoczyć nasza oferta dla profesjonalistów, dzięki której zyskasz dostęp do atrakcyjnych rabatów, a także bezproblemowo dokonasz zwrotu, czy przejrzysz wszystkie zamówienia i faktury. Skorzystaj z oferty dla profesjonalistów i pozwól nam wspierać Twój biznes!

Sprawdź ofertę B2B 

Pokaż więcej wpisów z Październik 2022
pixel