Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dofinansowanie z UE

Tytuł projektu:

„Transformacja cyfrowa HAP Armatura Grupa SBS poprzez wdrożenie nowej platformy handlowej B2B”

Opis projektu: Zintegrowanie i cyfryzacja procesów zakupowych i sprzedażowych. Zostaną wdrożone zaawansowane funkcje, takie jak personalizacja oferty, automatyzacja marketingu i wsparcie oparte na AI i ML. W ramach projektu nastąpi zintegrowanie platformy eCommerce z istniejącymi systemami w firmie, np. systemem zarządzania łańcuchem dostaw (WMS), systemem zarządzania informacjami o produkcie (PIM), oraz innymi systemami operacyjnymi i finansowymi.

Cel projektu: Celem projektu jest zintegrowanie i cyfryzacja procesów zakupowych i sprzedażowych. 

Planowane efekty: Wdrożenie platformy handlowej B2B zintegrowanej z istniejącymi systemami w firmie. 

Wartość projektu: 1 281 967,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 580 050 PLN

 


 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID -19”

 

Tytuł projektu:

"Produkcja energii z OZE w HAP ARMATURA"

 

Opis projektuZadaniem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw. Transformacja energetyczna wpłynie na zmianę bilansu energetycznego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energii słonecznej. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie mocy w przedsiębiorstwie HAP Armatura  zlokalizowanego na terenie województwa lubelskiego oraz zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. 

Cel projektu: Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty: Doposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia słońca). 

Wartość projektu: 241 072, 70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 98 934, 66 PLN


 

 

Tytuł projektu:

„Internacjonalizacja oferty usługowej HAP ARMATURA GRUPA SBS na rynki Litwy i Rosji”

HAP ARMATURA GRUPA SBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Internacjonalizacja oferty usługowej HAP ARMATURA GRUPA SBS na rynki Litwy i Rosji” Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej.

Planowane efekty: Rozpoczęcia działalności usługowej z zakresu instalacji sanitarno-grzewczych na terenie Litwy i Rosji

Wartość projektu: 959 711,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 618 120,00 PLN

 

pixel