Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Program Czyste Powietrze 2023 - co powinien o nim wiedzieć Instalator?

2023-02-13
Program Czyste Powietrze 2023 - co powinien o nim wiedzieć Instalator?

Program Czyste Powietrze to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej. Od 2023 roku zmieniają się zasady rządowego programu - które dotyczą między innymi zwiększonego progu dochodowego i wysokości dotacji. Co więcej, beneficjenci poprzednich edycji mogą ponownie wystąpi o dofinansowanie. Znajomość zasad przyznawania dotacji jest bardzo przydatna w pracy każdego instalatora, dlatego zachęcamy do przeczytania, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze o dofinansowanie do fotowoltaiki lub pompy ciepła.

Czyste powietrze - nowe zasady w 2023

Beneficjentem Programu Czyste Powietrze może zostać każda osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku wielorodzinnym z osobną księgą wieczystą, której dochód nie przekracza 135 tys. zł. Nabór wniosków do najnowszej edycji programu ruszył 3 stycznia 2023 roku. Nowe zasady Czyste Powietrze dotyczą:

 • podniesienia wysokości progów dochodowych - jak wynika z najnowszych ustaleń, próg dochodowy na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł, zaś w gospodarstwie jednoosobowym z 2189 zł do 2651 zł; w przypadku wniosku o najwyższy, możliwy wymiar dofinansowania, progi dochodowe wynoszą 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • zwiększenia kwoty dofinansowania, o jaką można się ubiegać - przykładowo, podstawowe dofinansowanie do pomp ciepła dotychczas wynosiło 30 tys. zł, zaś od tego roku kwota ta wzrasta do 66 tys. zł; dofinansowanie podwyższone sięgać ma teraz 99 tys. zł, zaś wniosek o najwyższe dofinansowanie może skutkować przyznaniem dotacji w wysokości do 135 tys zł,
 • zapewnienia możliwości złożenia wniosku o termomodernizację domów w przypadku wcześniejszej wymiany pieca - beneficjenci, którzy już wcześniej skorzystali z dofinansowania na wymianę kotła, zyskują możliwość ponownego wnioskowania o dotację na prace mające na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, warto tu jednak podkreślić, że w przypadku zakupu i instalacji pompy ciepła z Czyste Powietrze, nie ma możliwości uzyskania ponownego wsparcia,  
 • wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego danego budynku - zgodnie z nowymi zasadami, w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie na kompleksowa termomodernizację, konieczne jest dokonanie audytu energetycznego budynku, na który można otrzymać dotację w wysokości 1200 zł,
 • uzyskania możliwości otrzymania kredytu bankowego z dotacją na częściową spłatę inwestycji rozpoczętej do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jak wynika z nowych regulacji, maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 tys. zł do 135 tys. zł, co podyktowane jest rosnącymi cenami usług z zakresu termomodernizacji budynków i poszczególnych produktów.

Czyste powietrze - dochód netto czy brutto?

Pakiet Czyste Powietrze realizowany jest nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej toteż w celu ujednolicenia zasad i dostosowania programu do przyszłych źródeł finansowania, takich jak KPO (Krajowy Plan Odbudowy) oraz FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), podjęto decyzję o wyłączeniu podatku od towarów i usług z kosztów kwalifikowanych. Podniesienie kwot dofinansowania z Czyste Powietrze ma niejako zrekompensować ten stan rzeczy.

Podsumowując, przy wypełnianiu stosownego wniosku o dotację na pompę ciepła lub fotowoltaikę należy brać pod uwagę, że uzyskane dofinansowanie nie obejmuje kosztów VAT. To oznacza, że 8% podatku na usługi budowlane i instalacyjne, beneficjent musi opłacić samodzielnie.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła z Czyste Powietrze 2023?

Wniosek o dofinansowanie z Czyste Powietrze należy składać do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedniego do terenu, na którym zlokalizowany jest budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie. Właściwy formularz wniosku o dotację z Czyste Powietrze z wszelkimi załącznikami oraz instrukcją ich wypełnienia znaleźć można na Portalu Beneficjenta na stronach WFOŚIGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Aby pobrać i wypełnić wniosek, należy założyć konto na portalu, poprzez który można też przesłać dokument do właściwego WFOŚIGW. Warto pamiętać, że konieczne jest również dostarczenie dokumentu do oddziału w formie papierowej.

Alternatywą dla powyższego rozwiązania, jest staranie się o dotację pompy ciepła lub fotowoltaiki z Czyste Powietrze za pośrednictwem banku. W tym przypadku, najpierw należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po otrzymaniu kredytu, dopiero wniosek o dotację z programu. Pozytywne rozpatrzenie obu wniosków skutkuje wypłaceniem przez bank środków w uzyskanej kwocie, zaś beneficjent ma obowiązek rozliczyć się z instytucją w ciągu 18 miesięcy od daty złożenia wniosku w banku. 

Jakie informacje muszą się znajdować we wniosku?

Jak już wspomnieliśmy, aktualny wzór wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze znaleźć można na stronach WFOŚIGW. Wniosek ten zawiera informacje na temat właściciela lub współwłaściciela budynku, samego projektu oraz szacowanych kosztów. Nie może w nim zabraknąć:

 • danych przedstawiciela podmiotu składającego wniosek,
 • opisu planowanego projektu,
 • celu projektu,
 • szczegółowego planu działania,
 • oszacowanych kosztów projektu,
 • planu finansowy,
 • planu szczegółowej realizacji,
 • harmonogramu projektu,
 • listy potencjalnych partnerów,
 • wykazu osób odpowiedzialnych za projekt,
 • wymaganych dowodów poparcia dla projektu ze strony lokalnych władz, organizacji społecznych lub innych interesariuszy,
 • wszelkich innych informacji, które mogą pomóc w ocenie wniosku.

Jakiej wysokości są dotacje w nowym programie Czyste Powietrze 2023?

Dopłaty do pomp ciepła będą nieco inne niż dopłaty do kompleksowej termomodernizacji budynku. Warunki programu Czyste Powietrze jasno określają maksymalne kwoty dofinansowania, jakie można uzyskać w zależności od rodzaju projektu i poziomu zaawansowania inwestycji.

Usługi i urządzenia, które można uznać jako koszty kwalifikowane dofinansowywane są na różnym poziomie

Kwoty dotacji przewidziane w programie czyste powietrze

Od razu zaznaczamy jednak, że aby otrzymać pełną kwotę dofinansowania na danym poziomie należy wykonać tak zwaną kompleksową termomodernizację, która wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego. Jest on wliczany w koszty kwalifikowane, więc na jego przeprowadzenie można uzyskać do 1200 zł. Przeprowadzona modernizacja powinna zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej na ogrzewanie budynku o minimum 40% lub do wartości nie większej niż 80 kWh.

Dotacja na pompę ciepła

Zarówno w przypadku montażu pompy ciepła, jak i instalacji fotowoltaicznej, wysokość dotacji zależna jest od poziomu zaawansowania projektu.

Tabela z informacjami o wysokości dotacji pomp ciepła

Dotacja na fotowoltaikę

Planując zainstalowanie fotowoltaiki przy wykorzystaniu środków z programu Czyste Powietrze, możliwe jest zakwalifikowanie się w określone progi zaawansowania.

Tabela z informacjami o wysokości dotacji dla instalacji fotowoltaicznych

Czyste powietrze - dofinansowanie, o którym warto wspomnieć Klientowi

Wiele osób ceniących sobie możliwość ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania budynku decyduje się na modernizację obecnej instalacji. Program Czyste Powietrze działa w Polsce od 2018 roku, ale nie wszyscy klienci są na bieżąco z rządowymi projektami albo zwyczajnie, procedura wnioskowania wydaje im się zbyt trudna, przez co nie korzystają z możliwości dofinansowania pomp ciepła lub fotowoltaiki. Duża część osób nawet nie myśli o modernizacji swoich budynków słysząc o tym jakie to są koszty, a korzystając z dotacji do pompy ciepła czy innego urządzenia można naprawdę niskim kosztem zadbać o jakość powietrza i mniejsze zużycie energii. Właśnie dlatego zachęcamy wszystkich instalatorów do powiadamiania swoich Klientów o możliwości uzyskania dofinansowania na zakup nowych urządzeń bazujących na źródłach odnawialnych lub kompleksową termomodernizację systemu grzewczego.

Zobacz jakie urządzenia z oferty hurtowni HAP Armatura możesz doradzić swoim Klientom, aby długo cieszyli się wydajnymi i wysokojakościowymi pompami ciepła i instalacjami fotowoltaicznymi!

Pokaż więcej wpisów z Luty 2023

Polecane

pixel