Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jak uzyskać certyfikat instalatora OZE?

2022-08-27
Jak uzyskać certyfikat instalatora OZE?

Certyfikowani specjaliści przeważnie cechują się większym zainteresowaniem wśród inwestorów. Instalacja OZE choć może być montowana również przez osoby nie posiadające takowego dokumentu, to jednak większe poczucie bezpieczeństwa dla osób korzystających z usługi montażu, będzie budowane przez osoby posiadające go.

Czym jest certyfikat OZE?

Certyfikat OZE jest potwierdzeniem kompetencji instalatora, dotyczącego instalacji OZE, mikroinstalacji i małych instalacji. Co jest bardzo istotne, potwierdzenie tych kompetencji dotyczy instalacji OZE której moc łączna nie przekracza 600 kW - oczywiście mocy cieplnej.

Dokument jakim jest certyfikat OZE, wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Warto wspomnieć, że potwierdza on posiadane kwalifikacje do instalacji OZE, do których zaliczamy:

  • pompy ciepła
  • solarne systemy grzewcze
  • instalacje fotowoltaiczne
  • kotły i piece na biomasę
  • systemy geotermalne (płytkie)

Co daje certyfikat OZE?

Biorąc pod uwagę, że pompy ciepła, jak również instalacje fotowoltaiczne i solarne zyskują coraz większą popularność, tym bardziej warto zainteresować się uprawnieniami UDT OZE, gdyż mogą one podnieść naszą konkurencyjność na rynku.

Posiadając potwierdzone kwalifikacje istnieje także większa szansa na wykonywanie prac dla większych i poważniejszych inwestorów, którzy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje zawodowe.

Certyfikowany instalator OZE jest zatem osobą, która może być w większym stopniu pożądana na rynku instalatorów, zarówno jako wykonawca, ale i pracownik. Pozwala to także na negocjowanie lepszych stawek, ponieważ prócz doświadczenia, posiada się także honorowany dokument wystawiony przez urząd.

Czy certyfikat jest obowiązkowy?

Nie jest dokumentem obowiązkowym przy pracach z instalacją OZE. Nie mniej może być on wymagany przez inwestorów np. w przetargach, lub podczas nawiązywania współpracy. Dokument ten nie jest darmowy, co sprawia że osoba która go posiada, jawi się jako profesjonalista z potwierdzonymi urzędowo umiejętnościami, co może zachęcić do tego, że zlecony montaż paneli fotowoltaicznych może przypaść w udziale nam lub naszej firmie.

Ile czasu ważny jest certyfikat OZE?

Certyfikat OZE wystawiany jest na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia go o kolejne 5 lat. W tym celu należy spełnić określone wymagania, które z czasem mogą się zmieniać, dlatego przed przedłużeniem, warto sprawdzić stronę Urzędu Dozoru Technicznego.

Podstawy do uzyskania certyfikatu OZE

By uzyskać certyfikat na instalacje OZE, w pierwszej kolejności nalezy zostać sklasyfikowanym do jednej z dwóch grup osób ubiegających się o certyfikację OZE UDT:

  • I grupa - instalatorzy, którzy swoje szkolenie ukończyli szkolenie i zdali egzamin w akredytowanym ośrodku;
  • II grupa - instalatorzy, którzy posiadają wykształcenie zawodowe techniczne (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) bądź posiadają wykształcenie wyższe (określona specjalizacja lub określony kierunek studiów).

W celu uzyskania certyfikatu należy spełnić założenia określone przepisami, które znajdują się w ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku. W przypadku pierwszej grupy instalatorów, dotyczy ich zapis z art. 136 ust. 3, zaś dla drugiej grupy instalatorów przeznaczony jest art. 136 ust. 4.

Jeśli egzamin zakończy się powodzeniem, należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu w wybranym oddziale terenowym Urzędu Doradztwa Technicznego. Należy pamiętać, że do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

  • Kopie dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymagań do uzyskania certyfikatu. Należy pamiętać o oryginałach do wglądu;
  • Oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub odmowie, dotyczącej ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji, które dotyczą miejsca pracy lub działalności gospodarczej w ramach której wykonuje prace instalatorskie;
  • Potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy odpowiedniej kwoty za wydanie certyfikatu. Tutaj należy zwrócić uwagę, że koszt certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii, to wydatek aktualnie wynoszący 283 zł 13 gr.

Czy warto starać się o uzyskanie certyfikatu OZE?

Co prawda np. przepisy dotyczące montażu pomp ciepła nie dyskredytują instalatorów, którzy nie posiadają certyfikatu OZE, jednak jest to jasna informacja dla inwestora, że nawiązuje współpracę z profesjonalistą.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, certyfikowany instalator OZE może zyskać także przewagę, w przypadku gdy takowy certyfikat będzie wymagany przez warunki przetargu. Co ważne poniesione koszty związane z uzyskaniem certyfikatu umożliwiają korzystanie z niego przez co najmniej 5 lat, co w kontekście kosztów całościowych względem potencjalnych możliwości - sprawia, że są one niewielkie.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2022
pixel