Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Promocji “Orzeźwiające Spotkania”

Regulamin Promocji “Orzeźwiające Spotkania”

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Promocji “Orzeźwiające Spotkania” oraz zasady jej przebiegu, nadzoru nad jej prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej zwanego “Regulamin”)
2. Organizatorem Promocji jest HAP Armatura Grupa SBS Sp z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz 2, NIP: 7120168964 (zwanym dalej “Organizatorem”)
3. Promocja przeprowadzona zostanie we wszystkich oddziałach HAP Armatura oraz za zakupy online przez stronę hap.pl
4. Promocja skierowana jest tylko do Klientów posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą, robiących zakupy na fakturę VAT.
5. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Niniejsza promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Promocja rozpoczyna się dnia 30.05.2022 roku i trwa do wyczerpania zapasów.
8. Udział w Promocji jest dobrowolny.
9. Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Uczestnik decydując się na przystąpienie do Promocji, zobowiązuje się przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.


§2
ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI


1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która podczas trwania promocji spełnia poniższe warunki:

  • jest osobą pełnoletnią
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • posiada zarejestrowaną firmę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub reprezentuje konkretną firmę i posiada zgodę na zaciąganie wobec niej zobowiązań.

2. Uczestnik chcący wziąć udział w Promocji, powinien w okresie trwania Promocji zakupić w danym oddziale lub na stronie www.hap.pl produkty wybranego producenta za określoną w punkcie 3. kwotę netto. Za wydaną określoną kwotę netto uczestnik może zakupić nagrodę w postaci ubrania za 1 zł netto.
3. Uczestnik może zakupić wybrane ubranie robiąc zakupy według poniższych kwot.
700 zł netto - czapka z daszkiem
1300 zł netto - koszulka t-shirt
2000 zł netto - koszulka polo
2500 zł netto - bluza z kapturem
3000 zł netto - krótkie spodnie

4. Promocja rozliczana jest na podstawie WZ, na której musi znajdować się całościowa kwota przypisana do danego ubrania.
5. WZ nie łączą się, co oznacza, że robiąc zakupy na dwie WZ po 1300 zł netto co łącznie daje nam 2600 zł, bluza się nie należy.
6. Za dany zakup uczestnik otrzymuje ubranie o maksymalnej możliwej wartości. Przykładowo:

  • za zakup na kwotę 4000 zł netto - krótkie spodnie
  • za zakup na kwotę 2900 zł netto - bluza z kapturem
  • za zakup na kwotę 2300 zł netto - koszulka polo

7. Na jedną WZ Uczestnik może kupić maksymalnie 3 szt ubrań.
8. Nagrody nie łączą się i wydawane są według osiągniętego progu. Co oznacza, że robiąc zakupy produktów wybranego producenta na kwotę 2000 zł netto Uczestnik może odebrać koszulkę polo, a nie koszulkę polo, t-shirt i czapkę.
9. Jeżeli zapasy danego ubrania się wyczerpią, Uczestnik będzie mógł odebrać nagrody odpowiadające kwocie przypisanej do ubrania, którego zapasy się wyczerpały. To oznacza, że jeśli zapasy koszulek polo się skończyły - Uczestnik może odebrać koszulkę t-shirt i czapkę z daszkiem.

 

§3
NAGRODY

1. Nagrodę można nabyć za 1 zł netto.
2. Nagrodami w Promocji są nagrody rzeczowe w postaci ubrań z logo producentów.
3. Uczestnik promocji otrzymuje możliwość nabycia jednej nagrody za zakup produktów marek biorących udział w promocji na kwotę określoną w §2 pkt 3.
4. Uczestnik nie może wymienić nagrody na nagrodę innego rodzaju czy też na gotówkę.
5. W promocji biorą udział marki: KAN-Therm, WOBET-HYDRET, UPONOR, KERMI, FLOWAIR, ELITA, ARCO, SALUS CONTROLS, ENGO CONTROLS, NICZUK, DEANTE, TERMET, TOP-THERM, TECH-STEROWNIKI.
6. W zależności od danego producenta można odebrać następujące ubrania:
KAN-Therm: czapka, koszulka t-shirt, koszulka polo, bluza, spodnie
WOBET-HYDRET: czapka, koszulka t-shirt, koszulka polo, bluza, spodnie
UPONOR: czapka, koszulka t-shirt, koszulka polo, bluza, spodnie
KERMI: koszulka polo, bluza, spodnie
FLOWAIR: czapka, koszulka t-shirt, koszulka polo
ELITA: czapka, koszulka t-shirt, koszulka polo
ARCO: czapka, koszulka t-shirt, koszulka polo, bluza, spodnie
SALUS CONTROLS: czapka, koszulka t-shirt
ENGO CONTROLS: czapka, koszulka t-shirt
NICZUK: czapka, koszulka t-shirt
DEANTE: koszulka polo
TERMET: czapka z daszkiem
TOP-THERM: czapka, koszulka t-shirt
TECH-STEROWNIKI: czapka, koszulka t-shirt, koszulka polo, bluza

7. Na koszulkach polo i bluzach Uczestnik może dodatkowo bezpłatnie poprosić o wykonanie haftu z nazwą swojej firmy.

§4
WYDAWANIE NAGRÓD

1. Promocja rozliczana jest co tydzień, a nagrody wydawane od tygodnia następującego po dokonaniu zakupu - nie dłużej jednak niż do 30 dni roboczych.
2. Nagrody wydawane będą po uprzedniej deklaracji rozmiaru u opiekuna.
3. Nagrody wydawane będą do wyczerpania zapasów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli przekazanie nagrody będzie niemożliwe wynikające z błędnie podanych danych lub innych powodów leżących po stronie Uczestnika.


§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane przez Uczestników Promocji w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2.
3. Udział w Promocji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Promocji na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji Promocji. Wyrażoną zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w punkcie 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w Promocji.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego - art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzenie/obrona przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania promocji i do 14 dni po jej rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej zakończenia. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w promocji. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
8. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
10. Uczestnicy Promocji mają prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w formie listownej lub elektronicznej w czasie trwania Promocji lub nie później niż 14 dni od zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna być przesłana na adres: HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2. lub na adres mailowy: m.mianowany@hap.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika wnoszącego reklamację tj: imię, nazwisko, dane firmy, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz dokładny opis jej przyczyn.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację będzie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną w zależności od drogi jaką złożył reklamację.
5. Uczestnikowi, który nie zgadza się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora HAP Armatura SBS Sp. z o.o., 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 2 i na stronie hap.pl,
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2022 roku.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności naszego sklepu.

Akceptuję
pixel