Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN PROMOCJI SALUS, ENGO – ZESTAW KIBICA ZA 1 ZŁOTY!

Organizatorem Akcji promocyjnej – sprzedaży premiowanej zwanej w dalszej części Regulaminu jako Promocja, jest firma HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o.  zwana w dalszej części regulaminu jako Organizator.

 

    I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

        1. Promocja organizowana jest dla klientów Organizatora

        2. Organizator jest podmiotem prowadzącym profesjonalną sprzedaż produktów marki SALUS CONTROLS oraz ENGO CONTROLS.

        3. W okresie od 17.10.2022 r. 30.11.2022. Organizator przeprowadzi akcję marketingową, w ramach której klienci dokonujący zakupów w w/w terminie za min. 2000zł netto produktów marki SALUS Controls, ENGO Controls i marek własnych (produkowanych przez Salus Controls, Engo Controls), znajdujących się w ofercie sprzedażowej Organizatora, będą mogli otrzymać Nagrodę - Zestaw Kibica w promocyjnej cenie za 1,00 PLN (+VAT).

        4. W Promocji biorą udział wszystkie produkty marki SALUS, ENGO i marki własne (produkowane przez Salus Controls, Engo Controls), znajdujące się w ofercie sprzedażowej Organizatora.

        5. Uczestnikami promocji mogą być:

            a) przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, którzy w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

            b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

            c) klienci indywidualni – os. fizyczne

        6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy punktu sprzedaży Organizatora, rodzina pracowników, a także właścicieli punktu sprzedaży Organizatora.

 

    II CEL PROMOCJI

 

Celem Promocji jest zwiększenie świadomości marek SALUS CONTROLS i ENGO CONTROLS oraz zachęta nabywców końcowych do wyboru produktów oferowanych przez Organizatora, a w konsekwencji – zwiększenie sprzedaży Organizatora.

 

    III CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja trwa od 17.10.2022 r. 30.11.2022, lub do wyczerpania  nagród.

Organizator może zakończyć promocję w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 

    IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 

        1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest :

a) jednorazowy zakup u Organizatora za minimum 2000 zł netto produktów marki SALUS CONTROLS, ENGO CONTROLS oraz marek własnych (produkowanych przez Salus Controls, Engo Controls), w okresie trwania promocji – 17.10.2022 – 30.11.2022 (decyduje data sprzedaży na dokumencie sprzedaży).

        2. Po spełnieniu warunków (pkt IV.1), klient otrzyma Zestaw kibica, w promocyjnej cenie.

 

pixel