Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Pozwolenie na budowę przy instalacji fotowoltaicznej?

2023-02-27
Pozwolenie na budowę przy instalacji fotowoltaicznej?

Niektóre inwestycje budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na realizację prac, dlatego przed rozpoczęciem planowania inwestycji warto sprawdzić, czy taki dokument jest nam potrzebny i ewentualnie jak go zdobyć. A jak to jest z pozwoleniem na panele fotowoltaiczne na gruncie lub na dachu budynku? Konieczność jego uzyskania zależy od kilku czynników, w tym mocy instalacji, umiejscowienia paneli oraz specyfiki terenu, na którym mają być zamontowane moduły. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, w jakich przypadkach pozwolenie na fotowoltaikę jest niezbędne i gdzie się po nie zgłosić.

Instalacja fotowoltaiczna - kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę?

W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz kilku kluczowych warunków związanych z umiejscowieniem paneli, budowa systemu może wymagać:

  • zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego,
  • zgłoszenia planowanej inwestycji do odpowiedniego urzędu,
  • zgłoszenia planowanej inwestycji do właściwego oddziału Państwowej Straży Pożarnej,
  • uzyskania pozwolenia od odpowiedniego organu.

Niezależnie od tego czy planujemy montaż fotowoltaiki na gruncie, czy na dachu budynku, obowiązuje nas jedna zasada - roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Jednak, należy wspomnieć, że od ogólnej zasady istnieje kilka wyjątków, takich jak montaż instalacji o mocy nieprzekraczającej 50 kW, przy realizacji którego nie ma konieczności zgłaszania inwestycji i uzyskiwania zezwolenia, o ile pozostałe czynniki nie mają wpływu na ogół prac budowlanych. Brzmi to nieco skomplikowanie, dlatego postaramy się nieco lepiej przybliżyć temat.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 50 kW

Zasadniczo w większości sytuacji, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy mniejszej niż 50 kW nie jest opatrzona obowiązkiem dokonywania zgłoszenia lub wnioskowania o pozwolenie na realizację poszczególnych prac. Co więcej, taka instalacja fotowoltaiczna bez zgłoszenia może być stawiana na gruncie jak i montowana na dachu danego budynku. W praktyce jednak, wskazać można kilka wyjątków, które wskazaliśmy poniżej.

Konstrukcja dachowa większa niż 3 metry

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu, istotna jest wysokość konstrukcji dachowej, która składa się z urządzeń fotowoltaicznych oraz poszczególnych elementów mocujących. Jeżeli przekracza ona 3 metry wysokości, licząc od poziomu samego dachu, to konieczne jest zgłoszenia planowanej inwestycji do odpowiedniego urzędu.

Przebudowa lub rozbudowa budynku

Niekiedy montaż paneli fotowoltaicznych wiąże się z koniecznością rozbudowy lub przebudowy danego obiektu budowlanego. W takiej sytuacji wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę.

Zabudowa zabytkowa lub obszar zabytkowy

Uzyskanie pozwolenia na budowę lub konieczność zgłoszenia inwestycji jest również wymagana w przypadku realizacji montażu fotowoltaiki na terenie lub obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. A co decyduje o tym, czy powinniśmy starać się o pozwolenie na budowę fotowoltaiki, czy raczej udać się do odpowiedniego urzędu celem zgłoszenia inwestycji? Wszystko zależy od umiejscowienia modułów fotowoltaicznych i konstrukcji mocującej. Panele fotowoltaiczne montowane w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków wymagają zgłoszenia, zaś w przypadku modułów montowanych na dachu obiektu wpisanego do rejestru zabytków konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

Roślina wyrastająca z pomiędzy paneli fotowoltaicznych

Troska o środowisko naturalne a fotowoltaika

W trosce o środowisko naturalne, w przypadku niektórych inwestycji przeprowadza się analizę potencjalnego wpływu na środowisko naturalne lub teren objęty programem Natura 2000. Po przeprowadzeniu takiej oceny, należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę instalacji PV. Zgoda lub odmowa jest udzielana na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW

W kwestii montażu instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kW, zapisy prawa są jednoznaczne - każda taka inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Po jego wydanie należy zgłosić się do Urzędu Miasta lub Starostwa, w rzadkich przypadkach do Urzędu Wojewódzkiego (w razie takiej konieczności petent jest o tym informowany przez urzędnika lub eksperta z dziedziny prawa budowlanego). Co więcej, w przypadku gdy montowana instalacja fotowoltaiczna przekracza 6,5 kWp należy wykonać szczegółowy projekt inwestycji uzgadniając go z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dokonać zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do straży pożarnej.

Zgłoszenie fotowoltaiki do zakładu energetycznego

Każdy właściciel mikrofotowoltaiki powinien pamiętać o zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej do PGE (Polska Grupa Energetyczna), a dokładniej mówiąc, do odpowiedniego zakładu energetycznego. Podłączenie fotowoltaiki do ogólnej sieci energetycznej umożliwia odprowadzanie nadmiaru wyprodukowanej energii, przechowywanie jej i odbiór w momencie kiedy obecne zasoby nie będą wystarczające. Cały ten proces wymiany energii pomiędzy instalacją a ogólną siecią energetyczną jest możliwy za sprawą licznika dwukierunkowego. Z zasady, w przypadku instalacji do 50 kWh współczynnik opustu wynosi 0,7, co w praktyce oznacza, że oddając 1 kWp energii można w późniejszym czasie odebrać 0,7 kWh.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a nowe przepisy

Na wstępie warto przedstawić kontekst zmian, jakie zaszły na rynku energetycznym w Polsce od 1 kwietnia 2022 roku. Otóż, od tego dnia, prosumenci rozliczają się zakładem energetycznym na zasadzie net-billingu, co oznacza, że zasoby energii odprowadzane przez prosumenta są rozliczone zgodnie z wartością rynkową, a depozyt wpływa na konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii. Wartość energii określana jest na podstawie rynkowych notowań, zatem odbiór energii w późniejszym czasie często oznacza, że będzie ona droższa niż ta sprzedawana. A jak się ma do tego rozbudowa instalacji fotowoltaicznej po 2022?

Każda modernizacja systemu wymaga dokonania zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci w ciągu 14 dni. Zgodnie z ustawą OZE, za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara w wysokości 1 000 zł. Jeżeli rozbudowa nie ma wpływu na zmianę mocy przyłączeniowej, wystarczy tylko poinformować Dystrybutora o modernizacji składając wniosek o aktualizację danych technicznych instalacji fotowoltaicznej. Po 14 dniach, Operator wystawia stosowne dokumenty i powiadamia zakład energetyczny, z którym prosument ma podpisaną umowę. Jeżeli zaś rozbudowa instalacji PV wymaga zwiększenia mocy przyłączeniowej lub przebudowy przyłącza, konieczne jest podpisanie aneksów do obowiązujących umów.

Nadzór zamontoanych

Wbrew wszelkim obawom i wątpliwościom o zmianę systemu rozliczeń, właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy zdecydują się rozbudować swój system i zwiększenie jego mocy, nadal zachowują prawo do rozliczania całości energii na starych zasadach.

Pokaż więcej wpisów z Luty 2023

Polecane

Inwerter SOLIS-3P3K-4G HEWALEX 31.26.00

Inwerter SOLIS-3P3K-4G HEWALEX 31.26.00

4 640,00 zł netto4 408,00 zł netto
Rozdzielnica DC  9 ciągi PV WILO 6084525

Rozdzielnica DC 9 ciągi PV WILO 6084525

23 345,00 zł netto20 076,70 zł netto
pixel