Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

10 błędów montażu ogrzewania podłogowego!

2023-03-13
10 błędów montażu ogrzewania podłogowego!

Ogrzewanie podłogowe cieszy się ostatnio bardzo dużą popularnością. Jednak wraz ze wzrostem popytu na tego typu system grzewczy, wzrasta również liczbą błędów popełnianych przy realizacji instalacji. W poniższym artykule przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych błędów, których można w łatwy sposób uniknąć. Koniecznie sprawdź, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby stworzyć energooszczędny, wydajny i trwały system ogrzewania podłogowego.

1. Brak projektu systemu ogrzewania podłogowego

Projekt systemu ogrzewania podłogowego wykonuje się w celu kompleksowego zaplanowania instalacji, która umożliwia ogrzewanie pomieszczeń poprzez podłogę. Projekt musi uwzględniać różne czynniki, takie jak rodzaj i grubość podłogi, wielkość i kształt pomieszczenia, a także źródło ciepła. Projektant tworząc schemat ogrzewania podłogowego musi także wziąć pod uwagę preferencje i potrzeby klienta, a także przepisy i normy dotyczące instalacji systemów grzewczych. Dobrze zaprojektowany system ogrzewania podłogowego może zapewnić komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie pomieszczeń, minimalizując jednocześnie koszty energii.

Grafika przedstawiająca strukturę podłogi do ogrzewania podłogowego

Jeżeli nie wykonasz projektu, nie masz możliwości późniejszej weryfikacji prac. W projekcie bowiem zawierane są bardzo istotne informacje, takie jak zapotrzebowanie cieplne w konkretnym pomieszczeniu, długość i przepływ poszczególnych pętli oraz gęstość ułożenia rur. Te czynniki mają znaczący wpływ na trwałość i efektywność instalacji, dlatego ich pominięcie lub niedostosowanie systemu może mieć poważne skutki. Ważne jest, aby na etapie projektu uwzględnić też materiał z jakiego wykonana będzie podłoga, bowiem jej rodzaj warunkuje sposób działania całego systemu. Podsumowując, dzięki realizowaniu montażu zgodnie z opracowanym projektem i późniejszej możliwości weryfikacji powstałej konstrukcji podłogówki masz pewność, że w Twoim domu znajduje się dobrze wykonana i wydajna instalacja.

2. Nieprzemyślana organizacja pracy przed montażem podłogówki

Montaż ogrzewania podłogowego wymaga odpowiedniej organizacji prac przeprowadzanych w całym budynku. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że tego typu instalację montujemy jako ostatnią spośród wszystkich systemów dostępnych w domu. Mowa tu o instalacji kanalizacyjnej, wodnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej. Co więcej, przed rozpoczęciem prac nad podłogówką, warto również położyć wszystkie tynki. Dlaczego to takie ważne? Dbając o taką kolejność realizacji prac, minimalizujemy ryzyko, że jedna z ekip podczas wykonywania swoich zadań uszkodzi nam system ogrzewania podłogowego.

3. Nieodpowiednio przygotowane podłoże pod ogrzewanie podłogowe

Główne zalety ogrzewania podłogowego dotyczą możliwości zapewnienia równomiernego komfortu cieplnego w całym budynku oraz oszczędzania i efektywnego wykorzystywania energii cieplnej. Jednak, aby te możliwości były realne należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża i poprawną realizację prac instalacyjnych. W zależności od wybranego rodzaju systemu grzewczego, sam montaż może się nieco różnić, ale ogólny proces w każdym przypadku jest podobny. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża, czyli oczyszczenie i wyrównanie podłogi. Następnie instalowane są izolacje termiczne i hydroizolacje, które zapobiegają utracie ciepła oraz wilgoci. Dopiero po wykonaniu tych prac, rozpoczyna się instalacja samego systemu grzewczego.

Realizując montaż ogrzewania podłogowego elektrycznego lub wodnego szczególną uwagę warto zwrócić na pierwszy krok, czyli wyrównanie, oczyszczenie i wysuszenie podłoża. Zaniedbanie tych czynności może spowodować, że w przyszłości z naszej podłogi będzie wydzielał się nieprzyjemny zapach. Co więcej, nierównomierna warstwa wylewki może mieć wpływ na nierówny stopień oddawania ciepła powodując mniejszą efektywności systemu. Czyszczenie podłoża jest też ważne przez wzgląd na warstwę izolacyjną, która mogłaby zostać uszkodzona przez kamienie i inne drobinki.

4. Brak izolacji termicznej pod podłogówką

Dobrze wykonany montaż podłogówki powinien uwzględniać zastosowanie dobrej jakości izolacji termicznej o odpowiedniej grubości. Rodzaj i grubość izolacji najlepiej określić już na etapie projektowania instalacji, aby móc odpowiednio dobrać wszystkie pozostałe komponenty i dobrze ustawić parametry pracy systemu. Tu od razu pragniemy zaznaczyć, że na rynku jest wiele wersji styropianu do izolacji podłogowej, dlatego przed wyborem jednego z nich, warto się upewnić że jest on odpowiedni dla danej instalacji.

Co więcej, prawidłowo ułożona izolacja to taka, kiedy poszczególne warstwy styropianu są ułożone na zakładkę, a nie jeden na drugim. W taki sposób niwelujemy wszelkie szczeliny przez które może uciekać ciepło z ogrzewania podłogowego. Jeżeli po ułożeniu warstwy izolacyjnej zauważasz jakieś otwory, czy pustki to warto wyposażyć się w specjalną piankę bądź styrobeton w celu ich zaklejenia. Dzięki temu unikniesz punktowych strat ciepła.

Rolka materiału izolacyjnego do ogrzewania podłogowego

5. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego bez folii termicznej 

Wiesz już jak ważne w przypadku ogrzewania podłogowego jest użycie folii przeciwwilgociowej i styropianu, ale jest jeszcze jeden element, która może mieć istotny wpływ na trwałość i efektywność systemu, a mianowicie folia termiczna. Układa się ją na warstwie styropianu w celu zabezpieczenia jej przed wilgocią z wylewki. Co ważne, folia ta ma nadrukowaną podziałkę która ułatwia odpowiednie rozłożenie rurek podłogówki, jest więc bardzo przydatna podczas montowania systemu grzewczego. Warto dodać, że folia to stanowi jednocześnie warstwę odbijająca promieniowanie cieplne, na którym bazuje cały system ogrzewania podłogowego. 

Mężczyzna układa wodne ogrzewanie podłogowe na foli izolującej

Podczas wykładania folii, należy pamiętać o tym aby tworzyła ona jedną, szczelną powierzchnię. Podobnie jak w przypadku układania izolacji termicznej, wszelkie łączenia trzeba wykonywać na zakładkę pamiętając o odpowiednim połączeniu dwóch stykających się warstw, bowiem pozwoli to zachować ciągłość podziałki.

6. Brak warstwy brzegowej

Układanie podłogówki polega na realizacji kilku równie istotnych zadań. Poza odpowiednim wyrównaniem i oczyszczeniem podłoża, a także wyłożeniem warstwy izolacyjnej i przeciwwilgociowej, ważne jest też poprawne wykonanie wylewki. Z racji tego, że pod wpływem temperatury zwiększa ona swoją objętość, nie należy szczelnie wypełniać nią całej dostępnej przestrzeni. W praktyce chodzi o pozostawienie tak zwanej warstwy brzegowej czyli użycie przy ścianach folii o grubości 5 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie przestrzeni potrzebnej do tego, aby podłoga mogła się rozszerzać i kurczyć, zaś brak warstwy brzegowej może skutkować pękaniem posadzki. O czym warto pamiętać? O tym, że musi ona mieć zachowaną ciągłość, czyli ma być położona wzdłuż wszystkich ścian i powinna wystawać powyżej wylewki. Co więcej, warstwa brzegowa nie może być w żadnym miejscu zagięta, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy są zachowane kąty proste w narożnikach.

8. Zły dobór rozdzielacza do podłogówki

Przed rozpoczęciem układania rur ogrzewania podłogowego należy zlokalizować w projekcie rozdzielacz ogrzewania i zadbać o to by został umiejscowiony w odpowiednim miejscu. Tu szczególną uwagę warto zwrócić na rodzaj rozdzielacza do podłogówki. Dobrze, żeby był on wyposażony w rotametry - urządzenia które pokazują przepływ w danej pętli i dają możliwość regulowania poszczególnych pętli osobno, zgodnie z wyliczeniami w projekcie. Nowoczesne modele posiadają również opcję montażu siłowników termoelektrycznych na powrocie z każdej pętli, aby można było sterować temperaturą oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.

9. Niepoprawny montaż poszczególnych elementów instalacji ogrzewania podłogowego

Niepoprawny montaż może mieć poważne skutki obejmujące chociażby nieefektywne działanie systemu, które będzie generowało dodatkowe koszty. Dlatego też po zamontowaniu poszczególnych elementów instalacji, warto zweryfikować powstały układ ogrzewania z planem zawartym w projekcie. Przede wszystkim, należy sprawdzić ilość pętli grzewczych, rozstaw pomiędzy rurkami oraz uwzględnienie miejsc, w których powinny być szczeliny dylatacyjne. Służą one do tego samego co opisana wcześniej taśma brzegowa, czyli umożliwiania kompensacji naprężeń. Szczeliny powinny być zastosowane na dużych powierzchniach, tak aby oddzielać jedną płytę grzewcza od drugiej, a także w przejściach (progach) pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

Jedną z ważniejszych czynności, jaką warto wykonać na tym etapie jest sprawdzenie czy wszystkie rurki podłogówki są odpowiednio zaczepione. Jak wiadomo, rurki te pod wpływem ciśnienia się odkształcają, a brak przyległości do podłoża spowoduje że będą one nierównomiernie przykryte wylewką. Zaś zbyt cienka warstwa wylewki często skutkuje kruszeniem się i pękaniem posadzki. Co więcej, rury, które przechodzą przez ścianę powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją (peszlem), która chroni je przed uszkodzeniami. Koniecznie zwróć też uwagę na wszelkie załamania na rurce. Najczęściej powstają one w miejscach gdzie rury podłogówki są mocno zagięte, co powoduje nieodpowiedni przepływ lub blokadę dla przepływu. Jeśli widzisz takie miejsca, należy od razu wymienić uszkodzone części rur.

Mężczyzna dokonuje pomiarów podczas montażu wodnego ogrzewania podłogowego

Przed wykonaniem wylewki warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, sprawdzić, czy na podłożu występują jakieś przestrzenie bez ułożonych rur i czy uwzględniono to w projekcie. Jeśli tak, to prawdopodobnie obszar pod trwałą zabudowę. Po drugie, zadbać o oznaczenie każdej pętli grzewczej wychodzącej z rozdzielacza głównego. Przykładowo, pętla numer 1 odpowiada za sypialnię, pętla numer 2 za łazienkę itd. W przypadku niektórych rozdzielaczy do zestawu dołączone są specjalne naklejki symbolizujące dane pomieszczenie. Taka mała naklejeczka umożliwia identyfikację konkretnych pętli, a zarazem odpowiednie ustawienie przepływu dla każdej z nich.

10. Niewykonanie próby szczelności systemu ogrzewania podłogowego

Po zrealizowaniu wszystkich prac montażowych a przed wylaniem posadzki, należy wykonać próbę szczelności udokumentowaną odpowiednim protokołem stanowiącym gwarancję jakości. Pozwala to upewnić się, że cały system jest poprawnie zamknięty i nie ma wycieków. Próba szczelności polega na napełnieniu systemu ogrzewania podłogowego wodą pod ciśnieniem, a następnie sprawdzeniu, czy ciśnienie pozostaje stabilne przez określony czas. W przypadku, gdy ciśnienie spada, oznacza to, że system ma wyciek lub uszkodzenie, które należy naprawić. Gdybyśmy te błędy zidentyfikowali po wylaniu posadzki, ich naprawa byłaby dużo bardziej czasochłonna i kosztowna.

Wykonanie próby szczelności jest szczególnie ważne, gdy system ogrzewania podłogowego jest instalowany w nowym budynku, gdzie jeszcze nie została przetestowana ciśnieniowo cała instalacja hydrauliczna. W takim przypadku, próba szczelności pozwala wykryć i usunąć ewentualne problemy, zanim zostanie uruchomiony system grzewczy.

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2023

Polecane

pixel